Wokół rynku ubezpieczeniowego

Artykuły wg słów kluczowych: ubezpieczenia, finanse, biznes, pieniądz

Wokół rynku ubezpieczeniowego Spośród instytucji kontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego możemy wyróżnić między innymi banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe i towarzystwa ubezpieczeniowe. To właśnie tymi ostatnimi zamierzam zająć się w tym artykule.Do najważniejszych zadań KNF w odniesieniu do ubezpieczyciela należy zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań. Rola ta nie jest jednak przypisana do jednego podmiotu. Podobne zadanie stoi chociażby przed Rzecznikiem Ubezpieczonych, każde towarzystwo ubezpieczeniowe powinno więc liczyć się z tym, że będzie nadzorowane i...

Dodany przez Paweł | 2016/01/15

Wokół rynku ubezpieczeniowego