Nasze publikacje

Najnowsze


Dodany przez Jarosław | 2010/12/10

Rodzaje i typy badań z obszaru rynku
Nasz ośrodek badań opinii publicznej prowadzi badania opinii publicznej i badania rynku przy uwzględnieniu nowoczesnych zdobyczy z dziedziny marketingu społecznego.

Struktura naszego ośrodka gromadzi centra badania opinii publicznej umiejscowione w czołowych miastach w Polsce. Lista firm badania opinii społecznej, jakie ściśle z nami współpracują, zaprezentowana jest na naszej korporacyjnej witrynie internetowej. Wyszukacie tam także opisy wykorzystywanych przez nas rodzajów badania opinii publicznej w podziale rzeczowym oraz tematycznym rozpoczynając od sposobów czerpiących z wiedzy marketingowej a finiszując na dorobku z dziedziny public relations.

Typem badań z obszaru psychologii oraz marketingu są badania fokusowe. Doświadczony prowadzący przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a potem powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego badania gromadzą cząstkowe wyniki eksperymentu w danej grupie, a na zakończenie trener przekształca wyniki fragmentaryczne w wyniki całościowe i dostaje podsumowane rezultaty badań fokusowych.

Istnieje taki rodzaj badań rynku, w którym główną rolę odgrywa ewaluacja a także socjologia społeczna. Są to tak zwane badania ewaluacyjne, których przykłady realizacji odkryjecie w opublikowanych przez nas zagadnieniach zaprezentowanych na witrynie www. Synergia metod stosowanych w socjologii a także dokumentacji badawczej zaowocowało wyodrębnieniem bardzo efektywnej metody badań marketingowych.

Sensowniejsze zidentyfikowanie potrzeb kontrahentów, klientów oraz decydentów prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na różnego typu płatne badania rynku. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy wykonuje różnorakie badania rynkowe wśród różnych grup społecznych a także zawodowych. Właściwe podejście marketingowe implikuje fakt, że używane przez nasz instytut metody badania rynku zaliczane są do najskuteczniejszych w Polsce. Dowodem na ten fakt jest zestaw tekstów w wortalach internetowych i periodykach o tematyce marketingowej a także PR.

Wyniki badań marketingowych dotyczących pracy domowej i zainteresowania nią pośród pracodawców okazały się niezbyt ciekawe. Zrealizowane badania ankietowe przy uwzględnieniu reprezentatywnej próby pracodawców w całej Polsce potwierdziły, iż nazbyt duża ilość procedur prawnych trwale zachęca do wybierania tej formy zatrudnienia. Na dalsze kroki badań marketingowych oraz przeprowadzonych prac w tej tematyce składały się następujące etapy: wnioski po zakończeniu badania, przygotowanie kwestionariuszy badawczych, konstrukcja próbki badawczej, działania telemarketingowe, podsumowanie i zebranie wyników. Przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC badania marketingowe a także rezultaty zebrane w ankietach dowiodły, że pracodawcy wolą zatrudniać kandydatów do pracy na bazie standardowej umowy o pracę.

Okiem reportera


biznes
finanse
ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa